ரா‌சி பல‌ன்

அரசியலில் நன்றி என்பதே கிடையாது என்று சிரஞ்சீவி கூறியிருப்பது...