ரா‌சி பல‌ன்

எங்களுக்கு தேர்தலை நிறுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணம் இல்லை என்று அதிமுக கூறுவது...