சோதிடம்


மேஷம்
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தைரிய வீர்ய ஸ்தானத்தில் ராகு - ஸப்தம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பாக்கியஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ..... more

ரிஷபம்
கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராகு - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - தொழில்.... more

மிதுனம்
கிரகநிலை: ராசியில் ராகு - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - தொழில்.... more

கடகம்
கிரகநிலை: சுகஸ்தானத்தில் சந்திரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன்.... more

சிம்மம்
கிரகநிலை: தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - களத்திர ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில்.... more

கன்னி
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - சுக ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - ஸப்தம ஸ்தானத்தில்.... more

துலாம்
கிரகநிலை: ராசியில் சந்திரன் - தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சூர்யன்.... more

விருச்சிகம்
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - சுக ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - ஸப்தம ஸ்தானத்தில்.... more

தனுசு
கிரகநிலை: ராசியில் சனி, கேது, குரு (அ. சா) - தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - சுக ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - ரண ருன ரோக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்.... more

மகரம்
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில்.... more

கும்பம்
கிரகநிலை: ராசியில் புதன் (வ), சுக்கிரன் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராகு - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில்.... more

மீனம்
கிரகநிலை: ராசியில் சூர்யன் - தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - சுக ஸ்தானத்தில் ராகு - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சனி, கேது, குரு.... more