ரா‌சி பல‌ன்

கு.க.செல்வம் போன்றோர்கள் விலகுவதால் திமுகவிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா?