வீட்டில் காளியின் படத்தை வைத்து வணங்கலாமா...?

காளி மிக உக்ர தெய்வம் என்பதால் நம்மில் பலர் காளியை எப்படி வணங்குவது என்று குழப்பம் உண்டு. ஆனால் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை என்னும் நூலிலும், கலிங்கத்துப் பரணியிலும் காளி வழிபாடு குறித்தும், காளியை வணங்குவதால் உண்டாகும் நன்மைகள் குறித்தும் பல  தகவல்கள் உள்ளன.
காளியின் படத்தை பலர் வீட்டில் வைக்கவும் தயங்குவதுண்டு. ஆனால் உண்மையில் உக்ர வடிவில் உள்ள காளியின் படத்தை தான் வீட்டில் வைக்கக் கூடாது. சாந்த வடிவில் இருக்கும் காளியின் படத்தை வைத்து வணங்குவதில் தவறில்லை. காளியை வணங்கும் சமயத்தில் கீழே  உள்ள மந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலம் கேட்ட வரம் கிடைக்கும்.
 
காளி காயத்ரி மந்திரம்:
 
ஓம் காளிகாயை ச வித்மஹே
ஸ்மசான வாசின்யை தீமஹி
தன்னோ கோரா ப்ரசோதயாத்
 
இந்த மந்திரத்தை திங்கட்கிழமையிலோ அல்லது வெள்ளிக்கிழமையிலோ சொல்ல ஆரம்பிப்பது நல்லது. அமாவாசை அன்று சொல்ல  ஆரம்பித்தால் மேலும் சிறப்பு.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

அடுத்த கட்டுரையில் வலம்புரி சங்கை வீட்டில் வைப்பதால் உண்டாகும் பலன்கள்...!!