தமிழ் எழுத்தாளர் சு.வெங்கடேசன் என்பவர் எழுதிய 'காவல் கோட்டம்' என்ற நாவலுக்கு 2011ஆம் ஆண்டின் சாகித்ய...
இந்த நாவல் அவரது "விசாரணை" (Trial) "கோட்டை"(Castle) போன்ற நாவல்களிலிருந்து தனியே நிற்கிறது. விசாரணைய...
2011ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கிய நோபல் பரிசு ஸ்வீடன் இசைக்கவிஞரான தாமஸ் டிரான்ஸ்ட்ரோமருக்கு வழங்கப்பட்டுள்
தீய சுரண்டல் முறையினாலேயே திறமையும், அழகும், ஒழுக்கமும் நிறைந்த பதினாயிரக்கணக்கான பெண்கள் திருமணம் ஆ...
பெரூ நாட்டைச் சேர்ந்த உலகப் புகழ் பெற்ற இலக்கிய மேதை மரியோ வாரகஸ் யோஸாவுக்கு 2010ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்...
தலித் இலக்கியம், அது வாய்மொழி இலக்கியமாயினும் புலநெறி எழுத்து இலக்கியமாயினும் இந்திய இலக்கிய மரபின் ...
பிரிட்டிஷ் பௌதீக விஞ்ஞானியும், கணித நிபுணருமான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சமீபத்தில் எழுதி இன்னும் வெளியில் வ...

தொல்காப்பிய பூங்கா சொற்பொழிவு

செவ்வாய், 3 நவம்பர் 2009
த‌மிழக முதலமை‌ச்ச‌ர் கருணா‌நி‌தி எழு‌திய தொ‌ல்கா‌ப்‌பிய பூ‌ங்கா எனு‌ம் நூலை‌ப் ப‌‌ற்‌றிய தொட‌ர் செ...
கொங்கைகள், ஸ்தனங்கள் துறந்து 'முலைகள்' என்று பிரயோகிக்கும் துணிவு யோனிக்கு பதில் 'அல்குல்' என்று பிர...
வானொ‌லி‌யி‌ல் எதை‌க் கே‌ட்போமோ இ‌ல்லையோ, இ‌ன்று ஒரு‌த் தகவலை‌க் கே‌ட்க‌த் தவ‌றிய‌தி‌ல்லை எ‌ன்று ...

உடல் மொழிப் போலிகள் - தொட‌ர்‌ச்‌சி

செவ்வாய், 15 செப்டம்பர் 2009
அது பெண் விடுதலையா என்பதே கேள்வி: "பெண்ணுக்கென்று அதிகாரம் கொண்ட தனது இனப்பெருக்கத் தொடர்ச்சியை அவள்...

உடல் மொழிப் போலிகள்

வியாழன், 10 செப்டம்பர் 2009
வரலாறு நெடுகவும் சிறைச்சாலைகளின் தொடர்ச்சியைக் கண்டான் மிஷல் ஃபூக்கோ, வரலாறையே பரமார்த்திக ஆன்மாவின்...
இப்பகுதி முழுவதும் நாடகப்பாங்கில் அமைந்திருப்பது சொற்பரிமாற்றச் சங்கேதத்தின் சிறப்பு. என்றுரைத்தான்,...
குப்பன் பேச்சில் அவன் வஞ்சியோடு கொண்ட தொடர்பு வரலாறு சொல்லப்படுகிறது. சங்ககாலக் களவுக்காதலாகவே இதனை ...
பொதுவாக இது போன்ற எழுத்துக்களில் உணர்ச்சித் தூண்டுதல் அதிகம் காணப்படும், அறிவார்த்த விசாரணைகளுக்கான ...

அர்த்த அலகு 3

செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2009
களத்தின் அடிப்படைத் தேவைகள் காலமும் இடமும். அதனால்தான் தொல்காப்பியரும் முதற்பொருள் என்று காலம்-இடத்த...
சஞ்சீவிபர்வதத்தின் சாரலை அர்த்த அலகுகளாகப் பகுக்கும்போது வாசகனின் வேலை மிகவும் குறைந்துவிடுகிறது. கா...
பாரதிதாசனின் கவிதைகளில் சிறந்தது என்று கருதப்படும் சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் என்ற நெடுங்கவிதையை பல்வ...
பேரா.க.பூரணசந்திரன்: இவர் திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு ...
தமிழின் பண்டைய மரபு இலக்கியங்களான சங்க இலக்கியங்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு குறித்த 3 நாள் கருத்தரங்க...
LOADING