பொன் நகை வாங்குவதற்கும் நட்சத்திரங்கள் உணடா...?

தங்க நகை வாங்கவும், அணியவும் வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. அந்த நட்சத்திரங்களில் பொன் நகை வாங்கி அணிபவர்களை விட்டு ஆயுள்வரை அந்த நகைகள் செல்வதில்லை. வாங்கிய பொன் நகைகளை முதன்முதலில் அணிய சனிக்கிழமை மிக நல்லது.
பொன் நகை வாங்க வேண்டிய நட்சத்திரங்கள்: அஸ்வினி, ரோகிணி மிருகசீரிடம் பூசம், அஸ்தம் சித்திரை, அனுஷம், ரேவதி, ஆகிய எட்டு  நட்சத்திரங்களும் பொருத்தமானவை. 
 
மேற்கண்ட எட்டு நட்சத்திரங்களும் பஞ்சமி, சஷ்டி தசமி, ஏகாதசி, பெளர்ணமி, ஆகிய திதிகளில் வரும்போது முதன்முதலில் அணியப்படும்  நகைகள் பத்து தலைமுறைகளுக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும். சுவர்ண லட்சுமி என்றும் குடியிருப்பாள். பொன் நகை தங்காத தங்க தோஷம்  விலகும்.
 
அடகு போன நகைகளை மீட்டு, மேற்கண்ட நட்சத்திரம், திதிகளில் அணிந்தால் மீண்டும் அந்த நகை அடகுக்குச் செல்லாது. மேலும் மேற்கண்ட நட்சத்திரம் அல்லது நாட்களில் பொன் நகை போடுவதால், வாழ்நாள் முழுவதும் பொன் நகைகள் அதிக அளவு சேரும்.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

அடுத்த கட்டுரையில் சனி மஹா பிரதோஷத்தின் சிறப்புகள் என்ன தெரியுமா...?