செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

சனி, 31 ஆகஸ்ட் 2019 (16:44 IST)
2019 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு செப்டம்பர் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
 
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 5, 14, 23
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 6, 15, 24
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 7, 16, 25
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 8, 17, 26
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

அடுத்த கட்டுரையில் செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27