மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

சனி, 29 பிப்ரவரி 2020 (18:43 IST)
2020 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு மார்ச் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
 
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 5, 14, 23
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 6, 15, 24
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 7, 16, 25
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 8, 17, 26
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

அடுத்த கட்டுரையில் மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27