பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்!!

சனி, 1 பிப்ரவரி 2020 (16:45 IST)
2020 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு பிப்ரவரி மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
 
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 5, 14, 23
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 6, 15, 24
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 7, 16, 25
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 8, 17, 26
பிப்ரவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

அடுத்த கட்டுரையில் பிப்ரவரி 2020: மாத ஜோதிடப் பலன்கள்!!