ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

புதன், 31 ஜூலை 2019 (15:04 IST)
2019 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஆகஸ்ட் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 5, 14, 23
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 6, 15, 24
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 7, 16, 25
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 8, 17, 26
ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

அடுத்த கட்டுரையில் ஆகஸ்ட் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27