‌வி‌த்‌‌த‌தியாச‌ம் தெ‌ரி‌கிறதா?

புதன், 14 அக்டோபர் 2009 (15:44 IST)
இ‌ந்இர‌ண்டப‌ட‌ங்களு‌‌மபா‌ர்‌ப்பத‌ற்கஒ‌ன்றபோலவே‌ததெ‌ரி‌ந்தாலு‌ம், இ‌தி‌ல் ‌சில ‌வி‌த்‌தியாச‌‌ங்க‌ளஉ‌ள்ளன.

அவஎ‌ன்னவெ‌ன்றஉ‌ங்களா‌லக‌ண்டு‌பிடி‌க்முடி‌கிறதஎ‌ன்றபாரு‌ங்க‌ள். முய‌ற்‌சி செ‌ய்துதா‌னபாரு‌ங்களே‌ன்.

webdunia photo
WD
webdunia photo
WD


விடைக‌ளஅடு‌த்ப‌க்க‌ம


விடைக‌ள


1. கா‌தி‌லகடு‌க்க‌ன
2. பை‌யி‌னதலமுடி
3. ‌ஜி‌ப்பா‌வி‌னப‌ட்ட‌ன
4. பேசுபவ‌ரி‌னகை‌விர‌ல
5. பேசுபவ‌‌ரச‌ட்டை‌யி‌னை ‌நிற‌ம்

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்